Föreningens Medlemsdragning 2017

Dragning och utlottning av inköpta verk sker den 25 november kl. 14.00 i kommunhuset, Lidköping.
Verken ställs ut i kommunhusets foajé 18 november - 25 november.
Bilder på verken kommer även att finnas på föreningens hem- och Facebooksida.