Föreningens Medlemsdragning 2018

Inköpta verk ställs ut i Stadshuset foajé 17 – 24 november.
Dragning, enligt den nya modellen med direktutlämning av vinster,
sker den 24 november kl 14.00.