Styrelse

Styrelse vald på årsmötet 2017

Rolf Malm
-ordförande

Marianne Björn
-vice ordförande

Kenneth Carlzon
-kassör

Kerstin Andersson
-sekreterare

Annika Wahll
-ledamot

Per-Axel Eriksson
-ledamot

Lena Fors
-ledamot

Claes Arvidson
-suppleant, IT och marknad

Angela Grönberg-Wallin
-suppleant

 

---------------------------

Göran Gustafsson
Curt Larsson
-revisor

Erik Gustafsson - samankallande
Tore Granbom
-valberedning

---------------------------

Inköpskommitté
Styrelsen och Bjarne Martinsson