Medelmsdragning 2022 - Vinnare

Medlemsdragning
Lördag den 5 november var det åter dags för medlemsdragning.
Grattis till årets vinnare.

Årets vinnare är:

1.   Birgitta Martinsson
2.   Claes Sagerström
3.   Lars-Erik Stigson
4.   Ethel Öster
5.   Erik Sönegård
6.   Ingrid Persson
7.   Ingemar Dahlqvist
8.   Carl Johan Wellner
9.   Helene Åhlerud
10. Ann-Britt Wänström
11. Astrid Sandgren
12. Margita Smedman
13. Ulla Knutsson
14. Anne Jansson
15. Anna Börjesson
16. Kent Wallin
17. Anita Söderström
18. Karin Öster
19. Ann-Louise Friberg
20. Karin Lundgren