EXTRA MEDLEMSMÖTE

2014-12-28 15:19

Lidköpings kommun sagt upp avtalet med Lidköpings Konstförening vilket innebär att föreningen från och med 2016 inte längre får disponera Lidköpings konsthall för utställningar mm. Med anledning av detta kallas alla medlemmar till ett extra medlemsmöte.

Tisdag 13 januari kl 18.00
Biblioteksscenen – samma ingång som Konsthallen.

Möt upp och visa ditt stöd för den fria konsten och kulturlivet i Lidköping.

För konstföreningens styrelse

Rolf Malm
Ordförande  

« Tillbaka