Tisdag den 19 mars var det åter dags för förenings årsmöte för 2024.
Före årsmötesförhandlingarna höll Thomas Jacobsen ett mycket
intressant föredrag, "Fotografin – En konstform".
Till ordförande för mötet valdes Bjarne Martinsson och till
sekreterare valdes Martina Rask. Förhandlingarna flöt på bra
och smidigt. Det var två styrelsemedlemmar som avgick och
två nya valdes in. Se nya styrelsen här!
Efter mötet avtackades Ulla Silkens och Lisbeth Eklind för sitt arbete i styrelsen.
Här följer några bilder från kvällen.