Föreningen

Lidköpings Konstförening

Lidköpings Konstförening, som bildades 1936, är en ideell förening vars främsta syfte är att genom högkvalitativa utställningar, föreläsningar och konstresor bidra till att utveckla och öka intresset för konst i Lidköping med omnejd, samt vara en positiv kraft inom kulturområdet i Lidköpings kommun.

Lidköpings Konstförening hade vid årsskiftet 500 medlemmar.

Genom medlemskap i Riksförbundet Sveriges Konstföreningar är Lidköpings Konstförening en del av det nationella arbetet för att främja och stödja konstens utveckling i Sverige. Konstnärer får möjlighet att ställa ut sin konst med Lidköpings Konstförening som arrangör. Lidköpingsbor och tillresta besökare ges möjlighet att ta del av samtida konst av hög kvalitet.

Ett mål är att konstupplevelsen i sig ska ge betraktaren ett värde, men även bidra till att öka förståelsen för samtiden och dess mångkulturella dimensioner.
Lidköpings Konstförenings fastställda vision har en uttalad ambition att vara en av regionens
ledande konstbildningsrörelser.
Visionen i sin helhet kan läsas här: VISION

 

Senaste verksamhetsberättelsen finns att läsa här. Klicka på länken.