Kalendarium

Våren 2022

Utställning i Konsthallen: 7 maj – 4 juni Edna Cers, batik, måleri, grafik, teckning.
Konst på bio: Ytterligare information kommer inom kort att finnas på föreningens hemsida.
Årsmöte: 22 mars, kl. 18.30, i Bibliotekssalen.
Artist talks: Ytterligare information kommer inom kort att finnas på föreningens hemsida.

Hösten 2022

Eldhska kulturpriset 27 juli – Ytterligare information kommer att finnas på föreningens hemsida.
Konstresa till Borås: Endagarsresa till Abicita Popkonst och Room for Street med den kände gatufotografen Mats Alfredsson. Resan är öppen för alla konstintresserade – inte bara konstföreningens medlemmar. I samarbete med Lidköpings fotoklubb.
Ytterligare information kommer inom kort att finnas på föreningens hemsida.
Utställning i konsthallen: 10 september – 8 oktober, Roger Svensson och Annika Jarring, måleri, glas och keramik.
Målarhelg för föreningens medlemmar. En eller två professionella konstnärer ger intresserade medlemmar tips och råd. En mindre deltagaravgift där gemensam lunch ingår. Ytterligare information kommer att finnas på föreningens hemsida.
Fotoutställning: Lidköping 50 år i bilder. Fotoutställning med 11-augustigruppen som startades i Lidköping för 50 år sedan. Utställningen hålls i IOGT-lokalen. I samarbete med 11-augustigruppen.
Ytterligare information kommer att finnas på föreningens hemsida.
Konst på bio: Ytterligare information kommer att finnas på föreningens hemsida.
Konstafton: Lidköpings konstförening kommer som vanligt att medverka vid den årliga konstaftonen. Aktivitet och plats ännu ej bestämt. information kommer inom kort att finnas på föreningens hemsida.
Konstutställning medlemslotteriet
Enligt Riksförbundet Sveriges konstföreningars stadgar ska medlemsföreningar årligen genomföra ett konstlotteri. Verk för utlottning kommer att visas med vernissage på Konstafton och dragningen sker efterföljande lördag. Ytterligare information kommer att finnas på föreningens hemsida.
November/december
Skulpturfestival: Ett antal lokala konstnärer bjuds in för att göra snö/isskulpturer på torget en lördag. Ytterligare information kommer inom att finnas på föreningens hemsida.