Styrelse

Styrelse vald på årsmötet 2024

Kerstin Andersson
Anita Arwidsson
Heléne Créton
Per-Axel Eriksson
Ann-Louise Friberg
Thomas Jacobsen
Roger Lundgren
Martina Rask
Annika Thonander

Revisorer
Göran Gustafsson
Curt Larsson

Valberedning
Erik Gustafsson - sammankallande
Rolf Malm

Inköpskommitté
Styrelsen och Bjarne Martinsson