Inköp, Medlemsdragning

Vid senaste utställningen med Africa Coll och Nisse Holmström köpte föreningen in följande verk.
Verken kommer senare att lottas ut i föreningens medlemsdragning.
Africa Coll
Africa Coll
Nisse Holmström